Article sans comité de lecture
Titre:
  • Loopt de cassatietermijn bij niet-naleving van artikel 44 Ger.W. en bij gebrek aan informatie aangaande de rechtsmiddelen?
Auteur:Baetens-Spetschinsky, Marc
Informations sur la publication:Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
Statut de publication:Publié, 2015
Sujet CREF:Procédure
Mots-clés:Délai de recours en cassation
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:1781-8079