Article sans comité de lecture
Titre:
  • Het recht van verdediging van de opgeroepene tot vrijwaring die tussenkomt na de neerlegging van een deskundigenverslag
Auteur:Baetens-Spetschinsky, Marc
Informations sur la publication:Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 6, page (319-323)
Statut de publication:Publié, 2013
Sujet CREF:Procédure
Mots-clés:Droit de défense
Demande en garantie
Expertise
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:1781-8079