par Baetens-Spetschinsky, Marc
Référence Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 11, page (682-685)
Publication Publié, 2008
Article sans comité de lecture
Titre:
  • De nietigheid van een berusting in een beslissing gegrond op een bepaling van openbare orde
Auteur:Baetens-Spetschinsky, Marc
Informations sur la publication:Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 11, page (682-685)
Statut de publication:Publié, 2008
Sujet CREF:Procédure
Mots-clés:Droit judiciaire
Acquiescement
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:1781-8079