Travail de recherche/Working paper
Résumé : Sinds vrijwel twintig jaar, spits het debat over de verloning van arbeid zich in grote mate toe op de probematiek van de concurrentiekracht. De loonkostenproblematiek is uiteraard belangrijk, maar men vergeet daarbij soms dat niet alle Belgische werknemers over dezelfde kam geschoren mogen worden waar het hun bezoldiging betreft. Aanzienlijke ongelijkheden bestaan inderdaad tussen bepaalde werknemerscategorieën. Dit rapport identificeert de factoren die tot die ongelijkheden leiden. De resultaten werpen achtereenvolgens een licht op het loon in specifieke situaties van loontrekkenden die veband houden met hun geslacht, hun statuut als werknemer of als werkloze, hun leeftijd en het effect van de structuur en de kenmerken van de ondernemingen, van de activiteitssectoren en van het collectief overleg op de loonvershillen. Elk hoofdstuk van dit rapport word afgesloten met een reeks aanbevelingen voor het economisch beleid.