Titre:
  • Kdm2a deficiency in macrophages enhances thermogenesis to protect mice against HFD-induced obesity by enhancing H3K36me2 at the Pparg locus
Auteur:Chen, Longmin; Zhang, Jing; Zou, Yuan; Wang, Faxi; Li, Jingyi; Sun, Fei; Luo, Xiya; Zhang, Meng-Qi; Guo, Yanchao; Yu, Qilin; Yang, Ping; Zhou, Qing; Chen, Zhishui; Zhang, Huilan; Gong, Quan; Zhao, Jiajun; Eizirik, Decio L.; Zhou, Zhiguang; Xiong, Fei; Zhang, Shu; Wang, Cong Yi
Informations sur la publication:Cell death and differentiation
Statut de publication:Publié, 2021
Sujet CREF:Biologie cellulaire
Biologie moléculaire
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1350-9047
info:doi/10.1038/s41418-020-00714-7
info:scp/85099386407