Titre:
  • Extracellular HMGB1 exacerbates autoimmune progression and recurrence of type 1 diabetes by impairing regulatory T cell stability
Auteur:Zhang, Jing; Chen, Longmin; Wang, Faxi; Zou, Yuan; Li, Jingyi; Luo, Jiahui; Khan, Faheem; Sun, Fei; Li, Yang; Liu, Jing; Chen, Zhishui; Zhang, Shu; Xiong, Fei; Yu, Qilin; Li, Jinxiu; Huang, Kun; Adam, Bao-Ling; Zhou, Zhiguang; Eizirik, Decio L.; Yang, Ping; Wang, Cong Yi
Informations sur la publication:Diabetologia, 63, 5, page (987-1001)
Statut de publication:Publié, 2020-05
Sujet CREF:Médecine interne
Endocrinologie
Diabétologie
Métabolisme
Mots-clés:Beta cell mass turnover
Diabetes reversal
High-mobility group box 1
HMGB1
Islet transplantation
Regulatory T cells
Type 1 diabetes
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0012-186X
info:doi/10.1007/s00125-020-05105-8
info:scp/85079722953
info:pmid/32072192