par Tasnier, A.;Paquier, Philippe ;Saerens, J.
Référence Workshop over Fysiopathologie van het stotteren (20.2.1981: Contactgroep Neurolinguïstiek, Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O.))
Publication Non publié, 1981
Communication à un colloque
Titre:
  • Afasie bij een chronische stotteraar
Auteur:Tasnier, A.; Paquier, Philippe; Saerens, J.
Informations sur la publication:Workshop over Fysiopathologie van het stotteren (20.2.1981: Contactgroep Neurolinguïstiek, Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O.))
Statut de publication:Non publié, 1981
Sujet CREF:Neurolinguistique
Neurologie
Neurologie pédiatrique
Neuropsychologie
Neurosciences cognitives
Psycholinguistique
Psycholinguistique
Langue:Néerlandais