par Bekaert, Herman Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur
Référence Rechtskundig weekblad, (page 1-55)
Publication Publié, 1957-03-03
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Inleiding tot een algemene theorie over de verschoning in het strafrecht
Auteur : Bekaert, Herman
Informations sur la publication : Rechtskundig weekblad, (page 1-55)
Statut de publication : Publié, 1957-03-03
Sujet CREF : Droit pénal
Note : Rede uitgesproken door Mr Hermann Bekaert, Prokureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Gent op 15 september 1956 en waarvan het Hof het drukken bevolen heeft.
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : urn:issn:1782-3463 
VAR-747570-1001