par Bekaert, Herman
Référence Rechtskundig weekblad, page (1-55)
Publication Publié, 1957-03-03
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Inleiding tot een algemene theorie over de verschoning in het strafrecht
Auteur:Bekaert, Herman
Informations sur la publication:Rechtskundig weekblad, page (1-55)
Statut de publication:Publié, 1957-03-03
Sujet CREF:Droit pénal
Note générale:Rede uitgesproken door Mr Hermann Bekaert, Prokureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Gent op 15 september 1956 en waarvan het Hof het drukken bevolen heeft.
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:1782-3463
VAR-747570-1001