Titre:
  • Indien het Hof van Cassatie voor de tweede maal tot cassatie besluit, zoals bepaald is in artikel 1120, doet de procureur-generaal bij dat hof de gewezen beslissingen toekomen aan de minister van Justitie, die daarover ieder jaar verslag uitbrengt aan de Kamers. Dit geldt eveneens wanneer vernietiging of cassatie wordt uitgesproken krachtens de artikelen 1088 en 1089.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Kluwer - rechtswetenschappen, Pays-Bas, page (1-14)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-024857