Titre:
  • Wordt de tweede beslissing vernietigd op dezelfde gronden als bij de eerste cassatie, dan voegt de feitenrechter naar wie de zaak is verwezen, zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie betreffende het door dat hof beslechte rechtspunt.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Kluwer - rechtswetenschappen, Pays-Bas, page (1-14)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-024856