Titre:
  • De uitgiften van de cassatiearresten worden toegezonden aan de griffies van de hoven en rechtbanken wier beslissingen vernietigd zijn; zij worden door toedoen van de griffier gebundeld volgens een doorlopende nummering. Op de kant van de vernietigde arresten of vonnissen wordt melding gemaakt van het cassatiearrest met aanduiding van het nummer dat aan de gerangschikte uitgifte gegeven is.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Kluwer - rechtswetenschappen, Pays-Bas, page (1-2)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-024853