par Dumon, Frédéric
Référence Voorziening in cassatie, Kluwer - rechtswetenschappen, Pays-Bas, page (1-4)
Publication Publié, 1990
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • De cassatiearresten kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij, op straffe van nietigheid der tenuitvoerlegging.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Kluwer - rechtswetenschappen, Pays-Bas, page (1-4)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-024852