Titre:
  • Het verzoekschrift tot intrekking wordt ingediend en aan de andere partijen in het geding of hun advocaten betekend op de wijze als bepaald in artikel 1079. De zaak wordt behandeld overeenkomstig de voorgaande bepalingen. De termijn voor het indienen van de vordering is, op straffe van verval, drie maanden na de betekening van het cassatiearrest.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Kluwer - rechtswetenschappen, Pays-Bas, page (1-10)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-024851