Titre:
  • 1097. Indien het openbaar ministerie meent een middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening ambtshalve te moeten opwerpen wegens miskenning van een regel van openbare orde, geeft hij daarvan bij gerechtsbrief kennis aan de advocaten van partijen, die over de toelaatbaarheid van de voorziening mogen pleiten, zelfs nadat het openbaar ministerie is gehoord. Indien het openbaar ministerie bij het opwerpen van een middel van niet-ontvankelijkheud niet aantoont dat het de voorgeschreven kennisgeving heeft gedaan, geeft het Hof daartoe bevel en verdaagt het de zaak tot een latere zitting. Het Hof beveelt eveneens de verdaging van de zaak indien het een middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve wenst te onderzoeken
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Pays-Bas, page (1-8)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023482