Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • 1095. Het Hof kan alleen kennis nemen van de punten van de beslissing die in het inleidend verzoekschrift eijn aangegeven
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Pays-Bas, page (1)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023480