Titre:
  • 1117. Wanneer de procureur-generaal cassatie van een arrest (of van een vonnis of een andere beslissing) vordert, doet hij die vordering ter griffie neerleggen. De eerste voorzitter wijst de verslaggever aan en voor het overige wordt gehandeld met inachtneming van de hierboven voorgeschreven vormen (vormen door de artt. 1106,1107 en 1108 Ger.W. voorgeschreven)
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Pays-Bas, page (1-38)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023476