Titre:
  • 1089. De beslissingen in laatste aanleg die strijdig zijn met de wetten of met de procesvormen en waartegen geen enkele partij in voorziening is gekomen binnen de wettelijke termijn, worden door de procureur-generaal ambtshalve aangebracht bij het Hof van Cassatie
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Ed. 1, page (1)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Note edition:1
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023473