Titre:
  • 1086. De rechtspleging is schrijftelijk, met dien verstande dat de partijen die aan de regels ervan hebben voldaan, hun middelen op de zitting mondeling kunnen doen ontwikkelen door een advocaat ingeschreven op het tableau van een balie.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Pays-Bas, page (1-4)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023470