Titre:
  • 1075. Het verzoek tot herroeping van het gewijsde schorst de termijn voor de voorziening in cassatie ten aanzien van alle partijen in het geding. Die termijn loopt eerst opnieuw vanaf de betekening van de eindbeslissing over dat verzoek
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Pays-Bas, page (1-10)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023459