par Ganshof Van Der Meersch, Walter
Référence Privacy en rechten van de mens : handelingen van het derde internationaal colloquium over het europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Acco, Leuven, page (3-7)
Publication Publié, 1974
Publication dans des actes
Titre:
  • Rede van W.J. Ganshof van der Meersch
Auteur:Ganshof Van Der Meersch, Walter
Informations sur la publication:Privacy en rechten van de mens : handelingen van het derde internationaal colloquium over het europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Acco, Leuven, page (3-7)
Statut de publication:Publié, 1974
Sujet CREF:Droit
Langue:Français
Identificateurs:VX-023226