par Friant, Nathanaël
Référence Studiedag ‘Naar een versterking van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen’ (2020-12-08: Brussel)
Publication Non publié, 2020-12-08
Communication à un colloque
Titre:
  • Onderwijsvoorrangsbeleid in de Federatie Wallonië-Brussel: Evolutie van de identificatie van kansarme scholen in een gesegregeerd onderwijssysteem
Auteur:Friant, Nathanaël
Informations sur la publication:Studiedag ‘Naar een versterking van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen’ (2020-12-08: Brussel)
Statut de publication:Non publié, 2020-12-08
Sujet CREF:Pédagogie
Politique de l'éducation
Sociologie de l'éducation
Sciences pédagogiques et agogiques
Mots-clés:Onderwijsvoorrangsbeleid
Politiques d'éducation prioritaire
Encadrement différencié
Langue:Néerlandais