Titre:
  • Op bezoek bij de huisarts: gerapporteerd gebruik, gepercipieerde kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers
Auteur:Poppe, Annelien; Verlinde, Evelyn; Willems, Sara; Desmet, Ann; Hermans, Koen; Van Audenhove, Chantal; De Maeseneer, Jan
Organisme financeur:Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Statut de publication:Publié, 2011
Sujet CREF:Sciences humaines
Sciences sociales
Langue:Néerlandais