Titre:
  • Beschrijving van de KANS steekproef: representativiteit, demografische en socio-economische kenmerken, gezondheidstoestand en zorggebruik
Auteur:Poppe, Annelien; Verlinde, Evelyn; Willems, Sara; Desmet, Ann; Hermans, Koen; Van Audenhove, Chantal; De Maeseneer, Jan
Organisme financeur:Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Statut de publication:Publié, 2011
Sujet CREF:Sciences humaines
Sciences sociales
Langue:Néerlandais