Titre:
  • KANS cijferrapport: beschrijvende analyse van de gegevens uit de eerste bevraging: socio-demografisch profiel, zorggebruik, zorgtevredenheid, gezondheid, welzijn en sociale contacten van maatschappelijk kwetsbare welzijnszorggebruikers
Auteur:Poppe, Annelien; Desmet, Ann; Verlinde, Evelyn; Hermans, Koen; Willems, Sara; Van Audenhove, Chantal; De Maeseneer, Jan
Organisme financeur:Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Statut de publication:Publié, 2012
Sujet CREF:Sciences humaines
Sciences sociales
Langue:Néerlandais