Article sans comité de lecture
Résumé : De arbeidsmarktsituatie van laaggeschoolden is zorgwekkendin de meeste geavanceerde economieën, vooral bij jongeren envrouwen. Beleidsmaatregelen die erop gericht zijn hun inzetbaarheidte verhogen, trachten hun productiviteit te bevorderenen hun loonkosten te verminderen. Nochtans bestaan er verrassendweinig bewijzen voor een discrepantie tussen door scholingbepaalde productiviteitswinsten en de overeenstemmende loonkostenverschillen.Hoe staat het hiermee in België? In dit artikelwordt een onderzoek naar dat vraagstuk toegelicht.