Titre:
  • Changing geographic patterns and risk factors for avian influenza A(H7N9) infections in humans, China
Auteur:Artois, Jean; Zheng, Jiandong; He, Yangni; Dhingra, Madhur M.S.; Von Dobschuetz, Sophie; Guo, Fusheng; Martin, Vincent; Kalpravidh, Wantanee; Claes, Filip; Robinson, Timothy P.; Hay, Simon I.; Jiang, Hui; Xiao, Xiangming; Feng, Luzhao; Gilbert, Marius; Yu, Hongjie; Wang, Xiling; Qin, Ying; Pearcy, Morgan; Lai, Shengjie; Shi, Yujing; Zhang, Juanjuan; Peng, Zhibin
Informations sur la publication:Emerging infectious diseases, 24, 1, page (87-94)
Statut de publication:Publié, 2018-01
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1080-6040
info:doi/10.3201/eid2401.171393
info:scp/85038847246