Titre:
  • Epidemiology of avian influenza A H7N9 virus in human beings across five epidemics in mainland China, 2013–17: an epidemiological study of laboratory-confirmed case series
Auteur:Wang, Xiling; Chen, Enfu; Wang, Xiaoxiao; He, Jianfeng; Kang, Min; Zhang, Renli; Zhang, Jin; Wu, Jiabing; Hu, Shixiong; Zhang, Hengjiao; Liu, Xiaoqing; Jiang, Hui; Fu, Weijie; Ou, Jianming; Wu, Shenggen; Qin, Ying; Zhang, Zhijie; Shi, Yujing; Zhang, Juanjuan; Artois, Jean; Fang, Vickyjing V.J.; Zhu, Huachen; Wu, Peng; Yi, Guanyu; Gilbert, Marius; Horby, Peter P.W.; Leung, Gabrielmatthew G.M.; Gao, Georgefu G.F.; Cowling, B.J.; Yu, Hongjie; Uyeki, Timothy T.M.; Feng, Luzhao; Lai, Shengjie; Wang, Lili; Huo, Xiang; Xu, Ke
Informations sur la publication:Lancet. Infectious diseases, 17, 8, page (822-832)
Statut de publication:Publié, 2017-08
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1473-3099
info:doi/10.1016/S1473-3099(17)30323-7
info:pii/S1473309917303237
info:scp/85020123842
info:pmid/28583578