par Roberts-Jones, Philippe
Référence Aanwinsten 1961-1966, Eerste Tentoonstelling, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, page (1-10)
Publication Publié, 1967-05
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • De Moderne Kunst en de Konijnklijke Musea
Auteur:Roberts-Jones, Philippe
Informations sur la publication:Aanwinsten 1961-1966, Eerste Tentoonstelling, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, page (1-10)
Statut de publication:Publié, 1967-05
Sujet CREF:Arts
Muséologie
Note générale:Inleiding tot de catalogus van de tentoonstelling
12 mei - 6 augustus 1967
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VAR-578430-1001