Titre:
  • Sociaal-culturele en politiek attitudes van Turkse en Marokkaanse migranten en laaggeschoolde Belgen in Brussel
Auteur:Jacobs, Dirk; Theunissen, G.; Swyngedouw, Marc
Organisme financeur:Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Statut de publication:Non publié, 2001
Sujet CREF:Sociologie
Langue:Néerlandais
Identificateurs:dj-0113