par Jacobs, Dirk ;Abts, K.;Swyngedouw, Marc
Organisme financeur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en Statistiek
Référence Longitudinale analyse van culturele waarden bij Vlamingen, etnocentrisme, sociaal capital en sociaal-economische onzekerheid
Publication Non publié, 2001
Partie d'un rapport
Titre:
  • Verklaringen voor etnocentrisme: de rol van sociaal kapitaal, sociaal-economische onzekerheid en sociale integratie. Een verkenning
Auteur:Jacobs, Dirk; Abts, K.; Swyngedouw, Marc
Organisme financeur:Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en Statistiek
Informations sur la publication:Longitudinale analyse van culturele waarden bij Vlamingen, etnocentrisme, sociaal capital en sociaal-economische onzekerheid
Statut de publication:Non publié, 2001
Sujet CREF:Sociologie
Langue:Néerlandais
Identificateurs:dj-0112