Titre:
  • POSTER : Optymalizacja transferu metody rozdzielania wybranych enancjomerów leków ß-adrenolitycznych z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej
Auteur:Borsuk, Agnieszka; De Cock, Bart; Dejaegher, Bieke; Mangelings, Debby; Kaliszan, Roman; Markuszewski, Michal J.; Vander Heyden, Yvan
Informations sur la publication:Szkola chemii medycznej (Octobre 17th-18th 2013: Wroclaw, Poland)
Statut de publication:Non publié, 2013
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Langue:Autre