Titre:
  • EEN STUDIE OVER DE GRAAD VAN DISCRIMINATIE OP DE BELGISCHE ARBEIDSMARKT, OP BASIS VAN EEN INDICATORENSET EN EEN REGRESSIE-ANALYSE MODEL: Definitie van een set indicatoren op basis van leeftijd, handicap en nationaliteit
Auteur:Desmarez, Pierre; Ouali, Nouria; Ceniccola, Pasquale; Souhail, Chichah
Organisme financeur:Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Statut de publication:Publié, 2011-10-31
Sujet CREF:Sciences sociales
Sociologie
Analyse sociologique
Systèmes sociaux
Sociologie générale
Sociographie
Volumes/pages:38 p.
Mots-clés:discrimination emploi chômage âge nationalité handicap
Note générale:Vertaling: Anastasia Van den Bossche
Langue:Néerlandais