Publication dans des actes
Titre:
  • Socio-geografische en linguïstische variatie in de uitspraak van (r): Een onderzoek in Nederlandse en Vlaamse grote steden
Auteur:Sebregts, Koen; Tops, Evie; Van Bezooijen, Renée; Van De Velde, Hans; Van Hout, Roeland; Willemyns, Roland; Zonneveld, Wim
Editeur scientifique:Koole, T.; Nortier, Joëlle; Tahitu, B.
Informations sur la publication:Artikelen van de vierde sociolinguïstische conferentie, Delft, Uitgeverij Eburon, Delft, page (375-386)
Statut de publication:Publié, 2006
Sujet CREF:Sociolinguistique
Phonétique
Phonologie
Langue et littérature néerlandaises
Linguistique générale
Langue:Néerlandais