Titre :
  • Association between nonmedical use of prescription drugs and suicidal behavior among adolescents
Auteur : Guo, Lan L. ; Lu, Ciyong C. ; Xu, Yan ; Deng, Jianxiong J. ; Huang, Jinghui J. ; Huang, Guoliang G. ; Gao, Xue X. ; Wu, Hong H. ; Pan, Siyuan S. ; Zhang, Wei Hong
Informations sur la publication : JAMA pediatrics, 170, 10, (page 971-978)
Statut de publication : Publié, 2016-10
Sujet CREF : Psychiatrie
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:2168-6203 
info:doi/10.1001/jamapediatrics.2016.1802