Titre:
  • Association between nonmedical use of prescription drugs and suicidal behavior among adolescents
Auteur:Guo, Lan; Lu, Ciyong; Xu, Yan; Deng, Jianxiong; Huang, Jinghui; Huang, Guoliang; Gao, Xue; Wu, Hong; Pan, Siyuan; Zhang, Wei Hong
Informations sur la publication:JAMA pediatrics, 170, 10, page (971-978)
Statut de publication:Publié, 2016-10
Sujet CREF:Psychiatrie
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2168-6203
info:doi/10.1001/jamapediatrics.2016.1802
info:scp/84996490381