par Walczak, Dorota Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Telicki, Maciej; Stankowska, Agata
Référence "Kobieta jak malowanie" - obrazy i kobieta w obrazach, w szkicowniku współczesnych polskich poetek., (page 231-242)
Publication Publié, 2011
Partie d'ouvrage collectif
Titre :
  • WIĘCEJ ŻYCIA NIŻ SŁÓW. SZKICE O LITERATURZE
Auteur : Walczak, Dorota ; Telicki, Maciej ; Stankowska, Agata
Statut de publication : Publié, 2011
Informations sur la publication :
  • "Kobieta jak malowanie" - obrazy i kobieta w obrazach, w szkicowniku współczesnych polskich poetek., 1, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, page 231-242, 978-83-63129132
Sujet CREF : Sciences humaines
Lettres
Histoire de la littérature
Langue :
Identificateurs : urn:isbn:978-83-63129132