par Walczak / Walczak-Delanois, Dorota ;Bocianowski, Cécile
Référence Od alfabetu do sonetu – nowe kompetencyjne wyzwania w nauczaniu języka polskiego i literatury na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Ed. 1, page (20)
Publication A Paraître, 2023
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • Od alfabetu do sonetu – nowe kompetencyjne wyzwania w nauczaniu języka polskiego i literatury na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli
Auteur:Walczak / Walczak-Delanois, Dorota; Bocianowski, Cécile
Informations sur la publication:Od alfabetu do sonetu – nowe kompetencyjne wyzwania w nauczaniu języka polskiego i literatury na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Ed. 1, page (20)
Statut de publication:A Paraître, 2023
Sujet CREF:Sciences humaines
Lettres
Note edition:1
Langue:Autre