Titre :
  • EEN STUDIE OVER DE GRAAD VAN DISCRIMINATIE OP DE BELGISCHE ARBEIDSMARKT, OP BASIS VAN EEN INDICATORENSET EN EEN REGRESSIE-ANALYSE MODEL: Definitie van een set indicatoren op basis van leeftijd, handicap en nationaliteit
Auteur : Desmarez, Pierre ; Ouali, Nouria ; Ceniccola, Pasquale ; Souhail, Chichah
Organisme financeur : Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Statut de publication : Publié, 2011-10-31
Sujet CREF : Sciences sociales
Sociologie
Analyse sociologique
Systèmes sociaux
Sociologie générale
Sociographie
Volumes/pages :
  • 38 p.
Mots-clés : discrimination emploi chômage âge nationalité handicap
Note : Vertaling: Anastasia Van den Bossche
Langue :
  • Dutch