par Razavi, Darius ;Delvaux, Nicole
Editeur scientifique Meyza, J
Référence Jakosc Zycia w Chorobie Nowotworowej, Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, page (183-193)
Publication Publié, 1997
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • Rehabilitacja psychiatryczna w trakcie i po zakonczeniu leczenia choroby nowotworowej
Auteur:Razavi, Darius; Delvaux, Nicole
Editeur scientifique:Meyza, J
Informations sur la publication:Jakosc Zycia w Chorobie Nowotworowej, Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, page (183-193)
Statut de publication:Publié, 1997
Sujet CREF:Psychologie
Cancérologie
Sciences biomédicales
Langue:Autre