Titre:
  • Onderzoeksdesign en intrumentarium van het belgisch jobstress onderzoek - Modèle de recherche et manuel de travail de l'étude belge du stress au travail: Normering, determinantenstudie en prospectief onderzoek van het verband met werkverzuim en met de incidentie van hart- en vaatziekten
Auteur:Coetsier, P.; De Backer, Guy; De Corte, W.; Gheeraert, Patrick; Hellemans, Catherine; Karnas, Guy; Kornitzer, Marcel; Stam, M.; Vlerick, P.
Informations sur la publication:Infoservice, Deinze
Statut de publication:Publié, 1996
series:Theoretische en Toegepaste Psychologie, 6
Sujet CREF:Psychologie du travail
Psychologie de la santé
Stress professionnel
Volumes/pages:252 p.
Langue:Anglais