par Schreiber, Jean-Philippe ;Van Doorslear, Rudi
Editeur scientifique Schreiber, Jean-Philippe ;Van Doorslaer, Rudi
Référence De curatoren van het ghetto, de vereniging van de Joden in Belgïe tijdens de nazi-beztting, Lannoo, Tielt, page (335-356)
Publication Publié, 2004
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • Besluit: duitse perversiteit, joodse accomodatie
Auteur:Schreiber, Jean-Philippe; Van Doorslear, Rudi
Editeur scientifique:Schreiber, Jean-Philippe; Van Doorslaer, Rudi
Informations sur la publication:De curatoren van het ghetto, de vereniging van de Joden in Belgïe tijdens de nazi-beztting, Lannoo, Tielt, page (335-356)
Statut de publication:Publié, 2004
Sujet CREF:Religions chrétiennes
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:isbn:9020958526
jls-0054