par Schreiber, Jean-Philippe ;Van Doorslaer, Rudi
Editeur scientifique Schreiber, Jean-Philippe ;Van Doorslaer, Rudi
Référence De curatoren van het ghetto, de vereniging van de Joden in Belgïe tijdens de nazi-beztting, Lannoo, Tielt, page (7-22)
Publication Publié, 2004
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • Inleiding
Auteur:Schreiber, Jean-Philippe; Van Doorslaer, Rudi
Editeur scientifique:Schreiber, Jean-Philippe; Van Doorslaer, Rudi
Informations sur la publication:De curatoren van het ghetto, de vereniging van de Joden in Belgïe tijdens de nazi-beztting, Lannoo, Tielt, page (7-22)
Statut de publication:Publié, 2004
Sujet CREF:Religions chrétiennes
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:isbn:9020958526
jls-0050