par Lindh, Per;Lemenkova, Polina
Référence Romanian Journal of Transport Infrastructure, 11, 2, page (1-13)
Publication Publié, 2022-12-01
Article révisé par les pairs
Résumé : In this paper we propose a new technique of soil stabilization for road construction based on using new alternative binders. The project aims to evaluate the effects of alternative additive materials in soil stabilization contexts for road construction. The alternative binders (slag, energy ash and bio ash as new alternative road construction material) have been used to complement the traditional binders (cement and lime). The project used five binders and evaluated their effects on soil strength. The proposed method comprises advantages of using the alternative binders which are the residual products contributing to a lower environmental impact. The results have shown that only slag has significant effects on the strength of the stabilized soil, while bio ash and energy ash make a marginal contribution to the increase of strength. This is caused by the twofold reasons. First, the effects of the amount of ashes that should reach a certain threshold with respect to the total amount of binder that must be exceeded to have the effect of the soil mixture. Second, the bio fly ash was stored and it was not completely fresh which may have contributed to the carbonation during the storage period and results in a lower hardening ability. Based on the results of the study we recommend the use of bio fly ash as a supply material andfor its amount to be adjusted so the storage period is not too long. This study verified the effects of slag, cement and lime on stabilization of soil for road construction.
În această lucrare propunem o nouă tehnică de stabilizare a solului pentru construcția drumurilor bazată pe folosirea de noi lianți alternativi. Proiectul își propune să evalueze efectele materialelor aditive alternative în contexte de stabilizare a solului pentru construcția drumurilor. Lianții alternativi (zgură Merit 5000, cenușă energetică și cenușă bio ca nou material alternativ de construcție a drumurilor) au fost folosiți pentru a completa lianții tradiționali (ciment și var). Proiectul a folosit cinci lianți și a evaluat efectele acestora asupra rezistenței solului. Metoda propusă cuprinde avantajele utilizării lianților alternativi care sunt produsele reziduale care contribuie la un impact mai mic asupra mediului. Rezultatele au arătat că numai Merit 5000 are efecte semnificative asupra rezistenței solului stabilizat, în timp ce cenușa bio și cenușa energetică au o contribuție marginală la creșterea rezistenței. Acest lucru este justificat de două motive. În primul rând, efectele cantității de cenușă care ar trebui să atingă un anumit prag în raport cu cantitatea totală de liant care trebuie depășită pentru a avea efectul amestecului de sol. În al doilea rând, biocenușa a fost depozitată și nu complet proaspătă, ceea ce ar fi putut contribui la carbonatare în timpul perioadei de depozitare și are ca rezultat o capacitate de întărire mai mică. Pe baza rezultatelor studiului, vă recomandăm să folosiți biocenușa ca material de alimentare și să ajustați cantitatea acestuia fără o perioadă prea lungă de depozitare. Acest studiu a verificat efectele zgurii, cimentului și varului asupra stabilizării solului pentru construcția drumurilor.