par Zienkowski, Jan
Référence Course on 'interdisciplinaire perspectieven op integratie en migratie' on invitation by Lore van Praag (18/11/2019: Universiteit Antwerpen)
Publication Non publié, 2019
Communication à un colloque
Résumé : De notie van integratie gaat al ettelijke decennia mee in het Vlaamse politieke discours. Het discours omtrent allochtonen en autochtonen is hier nauw mee verweven. In deze lezing gaat Jan Zienkowski dieper in op de ontwikkeling van dit discours. Integratie is een begrip dat zowel in de wetenschap als in de politiek op uiteenlopende wijzen gehanteerd wordt. Aan de hand van literatuuronderzoek en eigen analyses van de manier waarop integratie-gerelateerde concepten gedacht en geproblematiseerd worden in krantendiscours en interviews met activisten in de Vlaamse minderhedenpolitiek, politiseert Jan Zienkowski deze notie. Hij toont ook aan dat het debat omtrent integratie een inherent metapolitiek debat is waarin conflicterende visies op de publieke ruimte met elkaar clashen in een politiek-ideologische strijd om betekenis.