par Zienkowski, Jan
Référence KZM (Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij) lentevergadering 2011 (Gent)
Publication Non publié, 2011
Communication à un colloque
Résumé : Deze paper belicht de manier waarop het begrip ‘integratie’ functioneert in interviews afgenomen met respondenten met een Marokkaanse achtergrond die zich maatschappelijk engageren of geëngageeerd hebben in drukkingsgroepen, socio-culturele verenigingen en politieke partijen in en rond Antwerpen. Een tweede bron van documenten betreft uitlatingen van respondenten met betrekking tot het concept integratie in publiek toegankelijke media zoals dagbladen, tijdschriften en websites. Het geëliciteerde onderzoeksmateriaal is verzameld in het kader van een doctoraatsproject omtrent de evoluerende politieke zelfbeelden in de Marokkaanse gemeenschappen van Antwerpen. De thema’s die door de onderzoeker geïntroduceerd worden richten zich op (1) de evolutie van de politieke interesses van de respondent, (2) de evolutie van diens engagement, (3) de evolutie van diens overtuigingen met betrekking tot zijn politieke interesses en engagementen, (4) diens inspiratiebronnen en (5) diens motivatie om deel te nemen aan dit onderzoek. De praktijk van het interview wordt daarbij opgevat als constitutief voor de constructie van een publieke ruimte waarin politieke positioneringen zich materialiseren. In de interviews wordt de bepaling van de gespreksonderwerpen zo veel mogelijk overgelaten aan de respondent in kwestie. Alle documenten worden ingegeven en doorzocht via het kwalitatief software programma INVIVO8 en via een taalkundig pragmatisch geïnspireerde discoursanalyse onderzocht. De aandacht gaat zowel naar de impliciete als de expliciete betekenissen die door de respondenten worden toegekend aan de term ‘integratie’. De aldus onderzochte percepties van dit begrip worden daarbij gekoppeld aan de contexten, identificaties en positioneringen die doorheen de interactie geconstrueerd worden. Tot slot zullen de conclusies omtrent het gebruik van het integratiebegrip teruggekoppeld worden naar de wijze waarop men in de humane wetenschappen omgaat met dezelfde betekenaar.