par Ouali, Nouria ;Lannoy, Pierre
Référence Brussels studies, 154, page (15)
Publication Publié, 2021-03-08
Article révisé par les pairs
Résumé : Het artikel onderzoekt de Brusselse straatnaamgeving vanuit genderoogpunt. Na eensystematisch overzicht van de straatnamen en van de kenmerken van de vrouwelijke figuren instraatnamen, waaruit een overduidelijke wanverhouding tussen het gebruik van vrouwen- enmannennamen in Brusselse straatnamen (in het hele Gewest zijn er tien keer minder vrouwelijkestraatnamen dan mannelijke) blijkt, onderzoekt het artikel de praktijken en de strategieën vanverkozenen op gemeentelijk niveau om straatnamen te vervrouwelijken en om de nagedachtenisvan vrouwen eer aan te doen door onder andere de toponymie te herzien. Enerzijds wijst hetartikel op de beperkingen die verband houden met de wetgeving, stadsmorfologie ofgenderstereotypen en die het moeilijk maken om het aantal vrouwelijke straatnamen teverhogen. Anderzijds analyseert het de inspanningen van verkozenen en de invloed vanvrouwenorganisaties die de strijd aanbinden tegen de minorisering van vrouwen in dematerialiteit van de Brusselse stadsruimte.