par Waxweiler, Émile
Référence Vlaamsch België sedert 1830, Studiën en schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905, Hoste, Gand, page (242-256)
Publication Publié, 1907
Partie d'ouvrage collectif


Fichier(s) numérisé(s) par les Bibliothèques de l'ULB