Titre:
  • Understanding the structure-determining solid fluorescence of an azaacene derivative
Auteur:Gu, Pei-Yang; Liu, Guangfeng; Zhao, Jun; Aratani, Naoki; Ye, Xin; Liu, Yang; Yamada, Hiroko; Nie, Lina; Zhang, Huanxiang; Zhu, Jia; Li, Dong-Sheng; Zhang, Qichun
Informations sur la publication:Journal of Materials Chemistry C, 5, 34, page (8869-8874)
Statut de publication:Publié, 2017
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2050-7534