Titre:
  • De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling: Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering
Auteur:Maes, E.; Tange, Carrol
Informations sur la publication:Fatik, 135, page (12-22)
Statut de publication:Publié, 2012
Sujet CREF:Criminologie
Mots-clés:Libération conditionnelle
Tribunal d'application des peines
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:0772-5167